Verdens bedste politi

Verdens bedste politi
Kategori: Erhverv
Sprog: Dansk
ISBN: 9788757425925
Udgivet: 29. september 2011
Forlag: DJØF
Forfatter: Flemming Balvig

Hvordan ser verdens bedste politi ud? Helt centralt er, at befolkningen har tillid til politiet.

Politiet er i mange henseender retssystemets frontlinje; det er den del af retssystemet, flest borgere kommer i kontakt med (for mange også den eneste).

Politiet er samtidig på mange områder statens repræsentanter, og har befolkningen ikke tillid til politiet, har samfundet et demokratisk problem. Har man ikke tillid til, at politiet vil og kan tage affære, når det er nødvendigt, ligger vejen til selvjustits og selvtægt åben. Herudover opregner forfatterne tilgængelighed for borgerne og mulighed for kontakt, tryghed i forhold til kriminalitet og effektivitet i opklaringen af forbrydelser, ordensproblemer samt sager der skal afgøres i rimelig tid.

Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem forfatterne og Rigspolitiet der blev indgået i 2006 med formålet at evaluere den forestående politireform. I årene frem mod 2006 havde Danmark på mange måder et af verdens bedste politikorps. Målt med internationale alen havde tilliden til politiet gennem en længere årrække ligget i top.

Men hvis det danske politi faktisk kunne siges at være et af verdens bedste, er det nærliggende at spørge, hvorfor politiets skulle reformeres i så omfattende grad, som tilfældet blev? Bogen tilbyder et indblik i politireformen, dens grundlag, konsekvenser og forbedringer.

Indholdsoversigt Forord Indledning Kapitel 1 - Reformens indhold og historie Kapitel 2 - Reformen indefra Kapitel 3 - Reformen i forhold til eksterne samarbejdspatnere Kapitel 4 - Politiets synlighed, tilgænngelighed og kontakt med borgerne Kapitel 5- Borgernes tilfredshed med politiet Kapitel 6 - Borgernes tryghed Kapitel 7 - Tilliden til politiet Kapitel 8 - Politiet under pres Kapitel 9 - Opsummering, udsyn og konklusion Referencer Appendiks A Appendiks B Appendiks C Appendiks D Appendiks E Appendiks F