Kompendium i EU-Ret

Kompendium i EU-Ret
Kategori: Studie
Sprog: Dansk
ISBN: 9788792678294
Udgivet: 18. januar 2013
Forlag: KompendieForlaget
Forfatter: Jøren Ullits Olai Nielsen

Kompendium i EU-Ret er en gennemgang af de i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde stadfæstede friheder. Kompendiet er slavisk struktureret og indeholder desuden grafiske oversigter. Udover at gennemgå de enkelte friheder, som udgør det overvejende element i pensum, omfattes tillige opholdsdirektivet og unionsborgerskabsbestemmelserne.