Beskatning af finansielle kontrakter

Beskatning af finansielle kontrakter
Kategori: Erhverv
Sprog: Dansk
ISBN: 9788757427967
Udgivet: 3. august 2012
Forlag: DJØF
Forfatter: Katja Joo Dyppel

Bogen indeholder en analyse af de centrale problemstillinger, som opstår ved kvalifikationen og beskatningen af finansielle kontrakter omfattet af Kursgevinstloven §§ 29-33 og andre derivater som falder udenfor Kursgevinstlovens særregler. Bogen udgør den første samlede fremstilling af beskatning af derivater efter gældende dansk. I forlængelse af analysen af gældende dansk ret illustreres nogle af de udfordringer, som opstår i relation til international skatteret. Endelig analyseres de generelle udfordringer, som beskatning af derivater, ud fra et retspolitisk synspunkt, giver anledning til. Bogen er relevant fra et teoretisk perspektiv og udgør samtidig et relevant værktøj for både praktikere og rådgivere mv. som arbejder med beskatning af finansielle kontrakter og andre derivater. Indholdsoversigt Forord Anvendte forkortelser DEL I. Introduktion Kapitel 1. Emne, målsætning og metode Kapitel 2. Den finansielle baggrund det konceptuelle skelet DEL II. Beskatning af derivater Kapitel 3. Retsudvikling Kapitel 4. Finansielle kontrakter omfattet af KGL § 29 Kapitel 5. De undtagne kontrakter omfattet af KGL § 3 Kapitel 6. Opgørelse af gevinster og tab på finansielle kontrakter KGL §§ 31-33 Kapitel 7. Beskatning af derivater uden for kursgevinstlovens anvendelsesområde Kapitel 8. Internationale aspekter DEL III. Retspolitiske overvejelser af udvalgte problemstillinger Kapitel 9. Retspolitisk målsætning Kapitel 10. Konfrontation de danske regler i et retspolitisk perspektiv DEL IV. Sammenfatning Kapitel 11. Sammenfatning Resumé Summary Litteraturfortegnelse Ordliste Domme, afgørelser og meddelelser Stikordsregister