Form og funktion i kodeskift

Form og funktion i kodeskift
Kategori: Ordbøger og leksika
Sprog: Dansk
ISBN: 9788763502887
Udgivet: 26. august 2005
Forlag: Museum Tusculanum
Forfatter: Martha Sif Karrebæk

De fleste mennesker behersker og benytter mere end et sprog og kan i realiteten kalde sig flersprogede. Trods dette betragtes det at være etsproget som norm og det at være to- eller flersproget som en afvigelse. I denne bog beskæftiger Martha Sif Karrebæk sig med det flersprogede sprog som én sproglig udtryksform på lige fod med alle andre. Forfatteren undersøger de teoretiske aspekter af den flersprogedes sprogbrug og beskæftiger sig med det fænomen som frem for alt kendetegner det flersprogede sprog, nemlig kodeskift. Kodeskift opstår, når der skiftes sprog inden for f.eks. en sætning. Martha Sif Karrebæk anser kodeskift for en fuldgyldig sproglig udtryksform med egne forudsætninger og begrænsninger på lige fod med alle andre sproglige udtryksformer og altså ikke som en fejl eller en afvigelse fra normen. Bogens empiriske data stammer fra tosprogede tyrkisk-danske unges gruppe-samtaler. På baggrund af kodeskiftene i dette materiale opbygger forfatteren en typologi, der baseres på to sprogligt centrale fænomener, nemlig ikonicitet og struktur. Bogen indeholder desuden en introduktion til formelle og sociolingvistiske-diskursorien-terede tilgange til kodeskift samt til den funktionelle grammatik. Martha Sif Karrebæk er ph.d.-studerende ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.