First Readers 2

First Readers 2
Kategori: E-Bøger
Sprog: Engelsk
ISBN: 9788723522207
Udgivet: 12. december 2016
Forlag: Alinea
Forfatter: Jette Brinkel Rosenberg

First Readers 2 er del af serien The English Gang. Serien udgør en række træningshæfter til engelsk med et indbydende layout og varierede opgavetyper, som eleverne intuitivt kan arbejde med. First Readers 2 er beregnet til engelsk i 3.-4. klasse og kan bruges som supplerende træning inden for fagets tre kompetenceområder. Opgaverne er samlet i tematiske helheder, og eleverne kan løse dem uafhængigt af, hvad klassen i øvrigt arbejder med. Teksterne dækker genrerne instruktioner, beskrivelser, enkle beretninger samt enkle fortællende tekster. Kulturelt er der input fra en række engelsktalende lande. I hæftet arbejder eleverne varieret med lytning, læsning, skrivning og stavning. De kan arbejde selvstændigt med opgaverne og læne sig op af QR-koder for at lytte til teksterne. Der er også instruktioner på dansk nederst på alle sider. The English Gang er del af serien Træningsbanden. Der udgives træningshæfter til dansk, matematik og fremmedsprog.