PETER

PETER
Kategori: Kunst, design & foto
Sprog: Dansk
ISBN: 9788792420367
Udgivet: 18. april 2016
Forlag: Bogværket
Forfatter: Jens Johansen

Hvem skabte “Fingerplanen, der er optaget i den danske kulturkanon? Det var arkitekten Peter Bredsdorff (1913-1981), en af de mest betydende danske byplanlægger. Peter, som alle kaldte denne ligefremme personlighed, blev i 1939 lærer på Kunstakademiet, var med i modstandsbevægelsen, og blev i 1955 professor i byplanlægning på Kunstakademiets Arkitektskole. Bogen viser et stort og varieret livsværk og diskuterer de tanker, der på godt og ondt lå bag byplanlægningen i de år, da det danske velfærdssamfund blev opbygget. Peter stod med sin legendariske beskedenhed noget i skygge af den ældre og mere udadvendte Steen Eiler Rasmussen. Med denne bog indtager han den plads i historien, som tilkommer ham.