Kollegial læring - og opmærksomheden på, hvad der skaber læring

Kollegial læring - og opmærksomheden på, hvad der skaber læring
Kategori: Historie og samfund
Sprog: Dansk
ISBN: 9788771851175
Udgivet: 25. december 2015
Forlag: Dansk Psykologisk Forlag A\S
Forfatter: Jakob Hassing Pedersen

Jeg vil i denne artikel skitsere, hvorfor og hvordan kollegial læring kan etableres på nogle konstruktive måder, som er til gavn for både den enkelte medarbejder, for det kollegiale fællesskab og for organisationen som helhed.

Jeg vil redegøre for, hvordan kollegial læring både er en mulighed og en udfordring, og jeg vil i denne forbindelse trække på lærings-, gruppe- og socialpsykologi til belysning af, hvad der kan være på spil i de kollegiale relationer – og dermed også, hvad man formentlig med fordel kan være opmærksom på, når man i kollegafællesskabet giver sig i kast med at iscenesætte læreprocesser for og med hinanden.