Tyskland og Europa i det 20. århundrede

Tyskland og Europa i det 20. århundrede
Kategori: Historie og samfund
Sprog: Dansk
ISBN: 9788763507523
Udgivet: 7. marts 2008
Forlag: Museum Tusculanum
Forfatter: Adam Paulsen

Med den store interesse for Europa og europastudier, som er opstået i kølvandet på Murens fald og Europas genforening, er historikere, litterater og andre med aktier i tysk kultur og historie i stigende grad blevet opmærksomme på Tysklands europæiske fortid før 1945. Tysklands nyere historie er ellers ofte blevet betragtet som en modsætning mellem et nationalistisk Tyskland, der kulminerede med nazismen, og et postnationalt (Vest)Tyskland, som frivilligt gav afkald på sin nationale suverænitet og gik foran i den europæiske integrationsproces. I bogen behandler en række danske Tysklands-eksperter med baggrund i forskellige fagtraditioner centrale perioder og perspektiver på Tyskland i europæisk sammenhæng i det 20. århundrede. Det er ambitionen med antologien, at de forskellige faglige synsvinkler kan bringe politiske og kulturelle niveauer i et frugtbart samspil med hinanden. Derved bidrages til at tydeliggøre både brudflader og sammenhænge mellem et realpolitisk og et idépolitisk plan på tværs af det 20.

århundrede.