Børneloven

Børneloven
Kategori: Erhverv
Sprog: Dansk
ISBN: 9788757433937
Udgivet: 6. oktober 2015
Forlag: DJØF Forlag
Forfatter: Jonna Waage

Denne kommentar til børneloven, hvis seneste udgave er lovbekendtgørelse nr. 1097 af 7. oktober 2014, er udarbejdet på grundlag af lovens forarbejder, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger om behandlingen af sager om faderskab og medmoderskab samt administrativ praksis og domspraksis. Der er i denne udgave kun undtagelsesvist medtaget nyt stof efter 1. februar 2015.

Børneloven med kommentarer indeholder en grundig gennemgang af loven med hovedvægten på behandlingen af de praktiske og ofte komplicerede spørgsmål, som lovens regler rejser. Bogen henvender sig til enhver, der beskæftiger sig med sagsområder, hvor spørgsmål om faderskab kan opstå, f. eks. sagsbehandlere på kirkekontorer, socialforvaltninger, statsamter (statsforvaltninger) og ved domstolene samt til advokater og socialrådgivere.

IndholdsoversigtForordBørnelovenIndledningKapitel 1. Registrering af faderskab i forbindelse med fødslenKapitel 1 a. Registrering af medmoderskab i forbindelse med fødslenKapitel 2.

Sag om faderskab og medmoderskab ved statsforvaltningen Faderskabssag ved statsamtetKapitel 3. Sag om faderskab og medmoderskab ved rettenKapitel 4.

GenoptagelseKapitel 5. Faderskab, medmoderskab og moderskab ved assisteret reproduktionKapitel 6. SurrogatmoderskabKapitel 7. Statsforvaltningens vejledningspligtKapitel 8. Forskellige bestemmelserKapitel 9. Ikrafttræden mv.Bilag 1-7DomsregisterStikordsregister