Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret

Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret
Kategori: Erhverv
Sprog: Dansk
ISBN: 9788757439977
Udgivet: 12. september 2017
Forlag: DJØF Forlag
Forfatter: Caroline Heide-Jørgensen

Bogen er baseret på Mogens Koktvedgaards Lærebog i konkurrenceret. Nu som før er formålet med bogen fortsat at tjene som lærebog ved kursusfagsundervisningen i Konkurrence- og Markedsføringsret ved jurastudiet ved Københavns Universitet. Denne tredje udgave af Lærebog i Konkurrence- og Markedsføringsret er baseret på de tidligere udgaver af bogen. Der er foretaget en del ændringer og opdateringer i forhold til de tidligere udgaver, men bogens struktur og opbygning er bibeholdt. Bogen er søgt ført ajour til 1. juli 2017. Indholdsoversigt Forord Forord til 2. udgave Forord til 3.

udgave Første hovedafsnit: Retsgrundlaget Kapitel I. Retsområdets afgrænsning, udvikling og terminologi Kapitel II. Markedsføringslovgivningen Kapitel III. EU’s konkurrenceregler Kapitel IV. Dansk konkurrencelovgivning Andet hovedafsnit: Konkurrence- og Markedsføringsrettens hovedproblemer Kapitel V. Adgangen til markedet Kapitel VI. Kontakten med markedet: Handelspraksis, kommerciel kommunikation og reklame Kapitel VII. Prisforhold Kapitel VIII. Retsstridig markedsfortrængning Doms- og afgørelsesregister Stikordsregister