Audienssalen på Frederiksborg Slot

Audienssalen på Frederiksborg Slot
Kategori: Historie og samfund
Sprog: Dansk
ISBN: 9788793229242
Forlag: Gads Forlag
Forfatter: Red. Thomas Lyngby

Audienssalen på Frederiksborg Slot er et af de smukkeste og mest interessante barokrum i Danmark. Salen med tilhørende løngang overlevede mirakuløst en slotsbrand i 1859 og er de seneste fire år blevet restaureret, så den fremstår med same pragt, som da Christian 5.s generalbygmester, Lambert van Haven, lod dem indrette i 1680’erne. Audienssalen har dannet ramme om enevældige kongers modtagelser, og alle udsmykningens enkeltelementer smelter sammen til en hyldest til den enevældige konge. Mellem de marmorerede paneler er indfældet portrætter af de oldenborgske konger, og ovenover er de danske sejre under Skånske Krig gengivet på malerier. Fra en kuppel nærmest svæver stukengle ned fra himlen med Christian 5.s krone og monogram. I Audienssalen på Frederiksborg Slot fortælles historien om, hvordan rummet er blevet indrettet og brugt gennem historien.

En anden del af bogen fortæller om restaureringsprojektet, som er gennemført af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme på baggrund af en omfattende bevilling fra A.P. Møller Fonden.