Kapitalmarkedsret

Kapitalmarkedsret
Kategori: Studie
Sprog: Dansk
ISBN: 9788713048731
Udgivet: 29. marts 2004
Forlag: Gjellerup
Forfatter: Peer Schaumburg-Müller

Denne bog omhandler ikke hele kapitalmarkedsretten, men er et forsøg på at analysere og fremstille to centrale emner inden for kapitalmarkedsretten, nemlig reglerne om virksomhedsområdet, som begrænser og regel-fastsætter de finansielle institutioners mulighed for at drive anden form for virksomhed end netop den finan-sielle virksomhed som den driver som hovedvirksomhed, og reglerne om god praksis og redelig forretnings-skik, som også begrænser den virksomhed som de finansielle virksomheder kan udøver i forholdet mellem virksomhed og kunde