Racisme

Racisme
Kategori: Politik
Sprog: Dansk
ISBN: 9788770170291
Udgivet: 25. april 2018
Forlag: F I L O
Forfatter: Steen Christensen

Racisme. Har vi lært af historien? beskriver den historiske baggrund for racisme og dens konsekvenser. Bogen gør rede for, hvordan racisme har udviklet sig fra fordomme til institutionaliserede former, og den beskriver de voldsomme følger, racisme kan have i sin yderste form med eksempler fra Holocaust, Rwanda og apartheid. Bogen giver desuden læseren et indblik i de psykologiske mekanismer, der ligger til grund for, at naboskab kan udvikle sig til fjendskab med døden til følge. Endelig giver forfatterne et bud på, hvordan det er gået til, at både nationalisme og racisme har oplevet en renæssance de senere år, i Danmark og resten af verden.