Aktuel udbudsret II

Aktuel udbudsret II
Kategori: Erhverv
Sprog: Dansk
ISBN: 9788757434880
Udgivet: 26. januar 2016
Forlag: DJØF Forlag
Forfatter: Karsten Hagel-Sørensen red.

Ved årsskiftet 2015/16 trådte en ny udbudslov i kraft, der med sine knap 200 paragraffer fremover danner rammen for offentlige indkøb. Udbudsreglerne, der i dag udgør en helt central ramme for udvekslingen af ydelser mellem det private og det offentlige, udbygges nu med den nye lov, som fører flere nyskabelser med sig. Hensigten med loven er at gøre det nemmere og mere fleksibelt for det offentlige at sende opgaver i udbud og for tilbudsgiverne at byde på opgaverne. Aktuel Udbudsret II er en antologi skrevet af forfattere med mange års praktisk erfaring inden for udbudsret, redigeret af Karsten Hagel-Sørensen og består af 20 artikler, der hver især stiller skarpt på praktisk relevante juridiske spørgsmål, der aktualiseres ved udbudslovens ikrafttræden. Som advokater for offentlige myndigheder bistår forfatterne dagligt et stort antal myndigheder med løsning af udbudsretlige opdrag. Bogen er blevet til på baggrund af disse førstehåndserfaringer med håndtering af udbudsretlige problemstillinger kombineret med beskrivelse af reglerne i den nye lov. Aktuel Udbudsret II giver en række bud på lovens anvendelse i praksis samt en praktisk orienteret introduktion til problemstillinger, der ikke direkte udspringer af udbudsloven, og danner derfor et vigtigt praktisk arbejdsredskab for alle, der beskæftiger sig med udbudsret - både på ordregiversiden og på tilbudsgiversiden. Fremstillingen er ajourført i overensstemmelse med de ændringer af forslaget til udbudsloven, der er vedtaget under Folketingets behandling siden begyndelsen af oktober 2015. Domme og klagenævnskendelser er kun undtagelsesvis medtaget efter september 2015.

Indholdsoversigt Forord Kapitel 1. Direktivvalg – Valget mellem udbudsdirektivet, forsvars- og sikkerhedsdirektivet, koncessionsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet – af Morten Ruben Brage & Sofie HusumKapitel 2. De udbudsretlige rammer for offentlige kontrakters varighed – af Rasmus Holm Hansen & Niels Karl Heilskov RytterKapitel 3. Udelukkelse, egnethed og udvælgelse – af Morten Kroon & Mikkel Christopher HanskovKapitel 4. Udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog – af Kristian Hartlev, David Klæsøe-Lund & Christian ClausenKapitel 5. Innovationspartnerskaber – intelligent offentlig efterspørgsel – af Annemette Thorgaard & Malene Roose BaghKapitel 6. Nyt om rammeaftaler – af Jens Bødtcher-Hansen & Malene Roose Bagh Kapitel 7. Light-regimet og indkøb under tærskelværdi – af Vibeke Fabricius Nordlander & Annette Kjærulff Kapitel 8. Projektkonkurrencer – af Bo Schmidt Pedersen & Stine Maria Scheibel Kapitel 9. Livscyklusomkostninger og totalomkostninger i en udbudsretlig kontekst – af Rasmus Holm Hansen & Andreas Estrup Ippolito Kapitel 10. Små og mellemstore virksomheders adgang til udbud; lidt om kontraktopdeling og omsætningskrav – af Niels Karl Heilskov Rytter & Kirsten Brask Lillevang Kapitel 11. Ordregivers undersøgelsespligt – af Kristine Marie Andersen & Mads Peder Brøchner Jespersen Kapitel 12. E-udbud – af Thomas Dithmer & Rebecca Hjorth Kapitel 13. Indsigt og fleksibilitet ved udbud af it-anskaffelser efter udbudsloven – af Anni Noes Westergaard & Emil Bisgaard Kapitel 14. Ændringer af udbudte kontrakter II – af Morten Wahl Liljenbøl & Jens Balle Kapitel 15. Ordregiverinterne aftaler og kontrakter mellem ordregivere: Undtagelserne om In house-leverancer og horisontale samarbejder – af Jens Bødtcher-Hansen & Mads Peder Brøchner Jespersen Kapitel 16. Privatisering og brug af »dåbsgaver« - af Jens Bødtcher-Hansen & Maria Edith Lindholm Gausdal Kapitel 17. Klagenævnsloven – af Sona Margaryan & Kåre Frøjk Kapitel 18. Aktindsigt og udbudsprocesret – af Morten Kroon & Christian Clausen Kapitel 19. Udbudslovens betydning for forsvarsanskaffelser – af Tomas Ilsøe Andersen Kapitel 20. Evalueringsmetoder – af Tom Holsøe & Martin Levi Strøm Nielsen Domsregister Stikordsregister